Kadić Alma, dipl. ecc.
Kadić Alma, dipl. ecc.

GENERALNI DIREKTOR

Hello, ja sam dio stručnog tima DUGA IDEAL.

Gradinović Maja, dipl. ecc.
Gradinović Maja, dipl. ecc.

Izvršni direktor

Hello, ja sam dio stručnog tima DUGA IDEAL.

Gradinović Admir
Gradinović Admir

Prodajno tehnički direktor

Hello, ja sam dio stručnog tima DUGA IDEAL.