KAKO IZABRATI ODGOVARAJUĆI ZAVRŠNI SLOJ FASADE

Za kvalitetno izvedenu toplinsku izolaciju objekta nužno je izabrati i odgovarajući završni sloj.
Uopšteno, na sistemima toplotne izolacije od EPS-a možemo ugrađivati sve vrste završnih slojeva: mineralne, silikatne, akrilatne ili silikonske osnove.
Završni sloj biramo uzimajući u obzir tri faktora:
1.Izloženost objekta utjecaju atmosferilija 
Za niže objekte i manju izloženost fasada na raspolaganju su mineralni i silikatni završni slojevi. Za više objekte kod kojih je fasada jače opterećena vremenskim utjecajima biramo između akrilatnih i silikonskih završnih slojeva.2. Klimatska zona i karakteristike objekta
Objekti na kontinentu sa dobrom zaštitom fasade dobro će se nositi sa mineralnim i silikatnim završnim slojevima. Objekti na obali, sa minimalnom zaštitom ili bez ikakve krovne zaštite fasade zahtjevaju silikonske ili akrilatne završne slojeve.3. Paleta nijansi koja je na raspolaganju za pojedinu vrstu završnog sloja
Akrilatni završni slojevi dolaze u najširoj paleti nijansi, dok su pastelne nijanse rezervisani za silikonske i silikatne završne slojeve. 

Izbor nijanse završnog sloja fasade treba izvoditi u skladu sa pravilima struke. Na sistemima toplinske izolacije preporučene su nijanse koje koje s obzirom na indek svjetlosti ne izazivaju velike temperaturne napetosti sistema.
Dvije su osnovne karakteristike završnih slojeva o kojima treba voditi računa, svojstvo paropropusnosti i svojstvo vodoodbojnosti.

 

Paropropusnost je sposobnost završnog sloja da propusti zrak i vodenu paru kroz svoju strukturu bez opasnosti od zadržavanja unutar sloja. Vodoodbojnost je sposobnost odbijanja vode sa površine završnog sloja, ili drugim riječima svojstvo neupijanja vode završnog sloja.

 

Što je proizvod više paropropustan najčešće je i premalo vodoobojan i obrnuto: što je materijal više vodoodbojan uglavnom je malo paropropustan. Najbolji omjer između paropropusnosti i vodoodbojnosti imaju silikonski završni slojevi.