KAKO IZABRATI ODGOVARAJUĆI ZAVRŠNI SLOJ FASADE

Za kvalitetno izvedenu toplinsku izolaciju objekta nužno je izabrati i odgovarajući završni sloj. Uopšteno, na sistemima toplotne izolacije od EPS-a možemo ugrađivati sve vrste završnih slojeva: mineralne, silikatne, akrilatne ili silikonske osnove.